קטלוג > כפפות  
סדרת כפפות לטקס לשימושים שונים במשק
הבית
חזקות ועמידות באריזת נוחות.
נשלפות אחת אחת.